Про стан організації інклюзивної форм навчання учнів з особливими освітніми потребами

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 ( зі змінами, внесеними постановою від 9 серпня 2017 р.№ 588 ), наказу відділу освіти № 333агд від 01.09.2017р.,наказу по школі № 150 від 01.09.2017 року «Про організацію інклюзивного навчання в школі», на підставі заяви батьків дітей з особливими освітніми потребами, висновків психолого-медико-педагогічної консультацій, інших нормативних документів, відповідно до річного плану роботи школи на 2017-2018 навчальний рік та з метою здійснення контролю за забезпеченням прав громадян на здобуття базової та повної загальної середньої освіти, вивчення стану забезпечення рівного доступу до якісної освіти при організації навчання за інклюзивною формою навчання протягом вересня - жовтня 2017 року адміністрацією навчального закладу була здійснена перевірка стану роботи щодо організації інклюзивного навчання учнів.

За підтримки органу управління освітою у навчальному закладі організовані класи з інклюзивним навчанням для учнів 3-а,3-б класів у кількості 6 осіб.

Робочі плани для цих учнів складені за Типовими навчальними планами:

-для 3-а класу – за Типовими навчальними планами початкової школи для дітей з інтелектуальними порушеннями,з навчанням російською мовою

( додаток 15 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 року № 80 зі змінами,внесеними згідно з наказом МОН України від 02.09.2016 р.№ 1065).

-для 3-б класу – за Типовими навчальними планами початкової школи для дітей з інтелектуальними порушеннями,з навчанням українською мовою

( додаток 14 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 року № 80 зі змінами,внесеними згідно з наказом МОН України від 02.09.2016 р.№ 1065).

Роботу в таких класах здійснює команда фахівців, до складу якої входять спеціальний психолог Кравченко Інна Сергіївна ( педагогічний стаж: 05-04-20, має ІІ кваліфікаційну категорію); асистенти вчителя у 3-А класі : Ломова Маргарита Володимирівна( педагогічний стаж: 18-00-00, має І кваліфікаційну категорію);

у 3-Б класі :Худолій Людмила Володимирівна( педагогічний стаж: 26-09-01, має вищу кваліфікаційну категорію);педагоги: Яблуненко Юлія Григорівна ( класовод 3-А класу, педагогічний стаж: 16-00-00, має І кваліфікаційну категорію); Швець Ірина Миколаївна( класовод 3-Б класу, педагогічний стаж: 34-00-13, має вищу кваліфікаційну категорію,звання «Старший вчитель»). Вакантними залишаються посади дефектолога,логопеда.

В результаті перевірки було встановлено, що наявні усі нормативно-правові документи, які обумовлюють організацію навчання за інклюзивною формою. Також наявні усі документи, які є підставою для організації учням навчання за інклюзивною формою: довідки, завірені печаткою ПМПК; накази відділу освіти та директора школи. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вчителями відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

В умовах інклюзивного навчання у школі асистенти вчителя працють із учнями, відповідно до свого посадового навантаження: Худолій Л.В. – на 0,5 ставки ( 3 учні), Ломова М.В. на 0,5 ставки (3 учні).

Аналіз відвіданих уроків, проведені співбесіди свідчать, що відповідно до посадових обов’язків, асистенти вчителя Худолій Л.В., Ломова М.В.стимулють розвиток соціальної активності дітей, сприяють виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їхньої участі у науковій, технічній, художній творчості; створюють навчально-виховні ситуації оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому. Асистенти вчителя фіксують це у щоденниках спостережень.

Робота по соціальній адаптації та психолого-педагогічний супровід проводився на достатньому рівні з учнями, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням. На достатньому рівні проводилась робота з учнями 3А,3-Б класів. Робота асистента вчителя грунтується не тільки на відвідування уроків учня, але і здійснення контролю, співпраці з усіма службами, які опікуються учнями, що потребують особливої уваги.

Консультативнадіяльність асистента вчителя грунтується напостійному спілкуванні з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу;здійснення інформування вчителя класу та батьків про досягнення учня.

Педагогічна документація вчителями асистента вчителя ведеться своєчасно.

Всі вчителі-предметники чітко дотримуються нормативних документів при оцінюванні навчальних досягнень. порушеня Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів під час оцінювання не виявлено.

Корекційно-розвиткова робота проводиться асистентами вчителя, вчителями, психологом, відповідно до календарно-тематичного планування. Одним із основних напрямків роботи є створення індивідуальних навчальних планів для кожної дитини з особливими потребами та проведення необхідних адаптацій та модифікацій зовнішнього середовища, характеру навчання. Класоводами 3-А класу Яблуненко І.М.,3-Б класу Швець І.М.,за участю директора школи Котової З.М., спеціального психолога Кравченко І.С., заступників директора з НВР Козьменко Н.Ю,.Азарової С.М. була проведена наступна робота:

-Складений розклад уроків з урахуванням динаміки працездатності особливих дітей з дотриманням санітарно – гігієнічних вимог.

-Розроблена індивідуальна программа розвитку учнів із обов'язковим залученням батьків. Розробляється на 1 рік. Двічі на рік переглядається і коригується.

-Розроблені вчителями-предметниками індивідуальні навчальні програми на основі типових навчальних програм, з відповідною адаптацією.

При складанні індивідуальної програми враховані відповідність вимог навчальної програми та методів з потенційними можливостями дитини. Важливою є оцінка динаміки розвитку дитини, збирання відомостей про її успіхи.

Вчителі інклюзивного классу – ключ до успішної інклюзії учнів з особливими потребами. Учитель несе відповідальність за успіхи, досягнення і невдачі своїх учнів. Робота в інклюзивному класі вимагає не тільки знань і досвіду, а ще й терпіння і любові, щоб дитина була залучена до усіх заходів у класі, відчула себе потрібною. Учитель не працює сам на сам, а є членом команди, співпрацює з коллегами, є порадником та партнером у батьків. Зміст, форми та методи роботи в інклюзивному класі мають бути корекційно – спрямованими.

Дитина з особливими потребами має почуватися природно, досягати самостійності, наскільки це можлимо. Дуже важливо створити у класі атмосферу порозуміння та взаємодопомоги між учнями

Як свідчить аналіз, значна увага приділяється роботі з батьками учнів, які перебувають на інклюзивному навчанні: проводяться консультації для батьків,

З метою сприяння виконанню вимог законодавчої та нормативної бази України щодо реалізації права на здобуття якісної освіти та безперешкодний доступ дітей, які потребують корекції розумового розвитку педагогічному колективу, виходячи з вищезазначеного

Рекомендовано:

Заступнику директора з НВР Козьменко Н.Ю.:

- Спрямувати роботу учасників навчально- виховного процесу школи, де навчаються діти з обмеженими можливостями, на формування позитивної думки толерантного ставлення до таких дітей, руйнування психологічних, фізичних і соціальних бар’єрів, які виключають або обмежують їхню участь у повноцінній діяльності.

-Забезпечити створення належних умов для навчання розвитку дітей з особливими потребами.

-Учителям – предметникам та асистентам вчителів під час підготовки до уроків враховувати індивідуальні особливості учнів з обмеженими можливостями, вивчати різні педагогічні методики щодо ефективного розвитку здібностей дітей.

-Забезпечити системний кваліфікований психолого – педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

- Залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань індивідуальних особливостей навчально – пізнавальної діяльності та стану їх здоров’я.

-Спеціальному психологу Кравченко І.С. сприяти створенню позитивного мікроклімату в колективі, проведення заходів, спрямованих на профілактику стигматизації і дискримінації у шкільному оточенні, формування дружнього та неупередженого ставлення до дитини з особливими освітніми потребами. Виявлення дітей, у яких виникають труднощі у навчанні, спілкуванні та взаємодії з оточуючими; визначення причин цих труднощів; при потребі, скерування до відповідних фахівців з метою встановлення причин та надання допомоги. Виявлення причини соціального неблагополуччя або затримки у розумовому розвитку дитини шляхом спостережень, аналізу навчальної документації, проведення консиліумів з вчителями. Проведення спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб.

/Files/images/IMG_20171204_131853.jpg/Files/images/IMG_20171204_132209.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 229

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.